Τόποι Εξορίας στην Ελλάδα

223

Στα χρόνια του μεσοπολέμου, του εμφυλίου και της χούντας, αυτοί οι τόποι λειτούργησαν ως τόποι εξορίας και διωγμού. Ιστορικό κρυπτόλεξο με θέμα τα νησιά της εξορίας για να μην ξεχνάμε ποτέ τι έγινε σε αυτή τη χώρα, όχι και πολλά χρόνια πριν…

Επίπεδο δυσκολίας: Δύσκολο

Οι κρυμμένες λέξεις εμφανίζονται σε κάθετη, οριζόντια ή και διαγώνια διάταξη μέσα στο κρυπτόλεξο. Αφού εντοπίσεις τη λέξη μέσα στο κρυπτόλεξο, επιλέγεις το πρώτο και το τελευταίο γράμμα!


Select Level:
{{ currentLevel.width }}x{{ currentLevel.height }}
{{cell.letter}}