Πολιτική Cookies

Το kouiz.gr χρησιμοποιεί cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να αποκλείσετε τα cookies είτε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις από τις προτιμήσεις απορρήτου, είτε απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Λάβετε υπόψη σας, ότι εάν απενεργοποιήσετε κάποιες ομάδες cookies από τις ρυθμίσεις προτιμήσεων απορρήτου και αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, τότε αυτές οι ομάδες cookies  θα απενεργοποιηθούν την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο ή ανανεώνοντας τη σελίδα. Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω.

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι αρχεία, που συχνά περιλαμβάνουν μοναδικά αναγνωριστικά, τα οποία αποστέλλονται από διακομιστές ιστού (web servers) σε προγράμματα περιήγησης ιστού (web browsers), και τα οποία μπορούν στη συνέχεια να αποστέλλονται πίσω στο διακομιστή, κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή.

Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διακομιστές ιστού για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των χρηστών, καθώς περιηγούνται σε διαφορετικές σελίδες σε έναν ιστότοπο, αλλά και για να προσδιορίσουν τους χρήστες που επιστρέφουν σε έναν ιστότοπο.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” cookies, είτε “session” cookies. Ένα μόνιμο cookie αποτελείται από ένα αρχείο κειμένου που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, το οποίο θα αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του (εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης). Ένα session cookie, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό.

Cookies στον ιστότοπο

Το kouiz.gr χρησιμοποιεί τόσο session cookies, όσο και μόνιμα cookies.